Intelligent Fitness

GRUNDTRÆNING ▶ Mobilitet & Stabilitet 💪 DANS ▶ Rytmik & Motorik 🎵 Kontakt os i dag på 📞 23 24 86 12 📫 charlotte@intelligentfitness.dk ▪ SORØ

Hjælpetræner

En hjælpetræner imødegår mange af de udfordringer, du som bevægelsesunderviser vil opleve på et begynderhold for voksne.

Her er 3 dilemmaer, du som solo-underviser måske har oplevet på dine hold:

  1. Kedelige trin: Trinsammensætningerne skal være meget simple (læs: ensformige) for at dine (begynder)elever kan huske dem. Og alligevel skrider det, når trinene også skal times, dvs. følge bestemte tællinger i musikken. Med 1 lektion om ugen vil det vare lang tid, før de voksne elever oplever succes med at huske trinkoreografierne. Derfor er du henvist til “follow-along”-visning, hvor eleverne følger dig, selv om det ikke er det mest optimale for dine elever.
  2. Eleverne får ikke den fulde værdi af din undervisning: Du vil gerne coache og korrigere dine elever, så de mærker, hvordan det føles at træne korrekt og få sammenhæng i hele kroppen. Men du kan ikke komme til det, fordi du ikke kan forlade din plads foran eleverne pga. “follow-along”-visning, som du er henvist til pga. problem nr. 1. Eleverne oplever derfor ikke den tilfredsstillende følelse i kroppen, som din individuelle coaching giver, og som for nogle er en stor del af motivationen for overhovedet at træne.
  3. For få trin: Styrken i ballettens træningsmetode ligger i de varierede trinsammensætninger (TRIN), den rette bodytoning (TEKNIK) og musikkens timing, som gør, at både krop og hjerne bliver gennemarbejdet – og som gør, at det er meget tilfredsstillende at træne ballet. Men med 1 lektion om ugen tager det lang tid for voksne begyndere, før de kan overskue det hele og i mellemtiden er der risiko for at eleverne smutter til konkurrerende dansemotions-former, hvor de oplever at være i gang og have succes med det samme.

Hvis du kan genkende dig selv i disse dilemmaer, så læs videre her nedenfor og find ud af, hvordan en hjælpetræner løser problemerne.

Første problem: Kedelige trin

Trinsammensætningerne skal være virkelig simple (grænsende til det ensformige) og tempoet langsomt, hvis eleverne skal opleve succes med at kunne huske trinene og udføre dem på de rette tællinger i musikken uden nogen at kigge efter samtidig. Og hvis du samtidig forsøger at rette og korrigere den enkelte elev (differentieret undervisning) – som man normalt gør i ballet – risikerer du, at eleven stresser og stopper op, fordi alt for mange ting skal huskes, mærkes og gøres på samme tid. Så dilemmaet er, at du må bruge langsomme, simple trin, som eleverne kan overskue, men som de ikke oplever giver dem nogen særlig motion. For body/mind-eleverne er det måske acceptabelt (a la yoga), men dansemotions-eleverne vil kede sig.

LØSNING: Brug en hjælpetræner til “follow-along”-visning, mens du som underviser med det store overblik går rundt blandt eleverne og giver generel mundtlig vejledning og cueing. Samtidig kan du betragte dine elever nøje, og danne dig et overblik over, hvilket niveau de hver især er på, så du kan hjæpe hver enkelt bedst muligt.

Andet problem: Eleverne får ikke den fulde værdi af din undervisning

Du må som solo-underviser vise for med follow-along-visning og kan så ikke samtidig differentiere undervisningen og give individuelle, personlige rettelser til den enkelte elev i den tekniske udførelse (dvs. bodytoning) – og det er den del af undervisningen, der kan vise sig mest værdifuld for dine elever, fordi den imødegår mange af de problemer i bevægeapparatet, som de voksne kommer med (fx skævheder, svagheder, dårlig koordination, manglende centrering). Samtidig giver den rette teknik den rigtige “balletfølelse” i kroppen, som gør at eleverne kommer igen. Så dilemmaet er, at du ikke både kan fokusere på TRIN og TEKNIK på samme tid, når du underviser alene.

LØSNING: Brug en hjælpetræner til “follow-along”-visning, så frigives underviseren til at gå rundt blandt eleverne og give mundtlig cueing og individuelle rettelser (“hands on”-coaching), så hver elev oplever at få en helt særlig opmærksomhed, som giver den enkelte den rigtige “balletfølelse” i kroppen.

Tredje problem: For få trin

Hvis du vil give dine elever glæde af ballettens varierede trinprogram som gør, at elevernes muskler og led bliver gennemarbejdede og træningen kommer hele kroppen igennem, skal du bruge en stor del af timens samlede tid på at instruere i – for begyndere – komplicerede trinsammensætninger. Det får timens fremdrift og energiniveau til at falde med risiko for at gøre timen kedelig. Der bliver simpelthen for meget “stilstand” for eleverne, som står og bliver kolde (eller blot gør trinnet efter dig), når du viser det, uden egentlig at indlære koreografien (de er ikke trænet i at indlære koreografi ved hjælp af at markere bevægelser og koble dem med tællinger). Dilemmaet er, at for at blive gennemarbejdet, skal eleven lave varierede trin, som tager lang tid at indlære, hvorfor der bliver tid til færre trin.

LØSNING: Brug en hjælpetræner til “follow-along”-visning, og gentag det samme øvelsesprogram hver gang over en længere periode. På den måde vil eleverne efterhånden føle sig trygge i de komplicerede trinkoreografier og du kan efterhånden initiere individuel coaching af den enkelte elev under holdtræningen.

En hjælpetræner giver ekstra værdi

Med en hjælpetræner klares alle tre dilemmaer, som egentlig handler om, at man i voksenundervisningen har brug for at være to steder på én gang: Både at stå foran eleverne i “follow along”-visning og samtidig gå rundt blandt eleverne og sætte ind med individuel coaching med “hands on”, der hvor der er brug for det.

Hvad betyder en hjælpetræner for mine voksne balletbegyndere?

Når du bruger en hjælpetræner, vil dine voksne begyndere straks opleve og mærke den kvalitet, din undervisning indeholder. Du vil gøre det muligt for dem at ændre uhensigtsmæssige bevægemønstre, dårlig holdning og manglende kropsbevidsthed. De får mulighed for – fra første time af – at påbegynde en sund og velafbalanceret bodytoning, der ikke blot giver en smuk krop, men også gør underværker for deres kropsbevidsthed og giver dem et funktionelt velfungerende bevægeapparet.

Husk at på et hold af voksne motionister kan der være virkelig stor forskel på de rettelser og korrektioner, som hver enkelt elev har brug for. Det, du siger/vejleder den ene i, kan være i direkte modsætning til, hvad naboen har behov for. Eksempel: En meget svajrygget person skal opfordres til at forkorte forsiden og forlænge bagsiden ved at tippe bækkenet mere ind under navlen, mens naboen måske har det modsatte problem – at bækkenet tipper for meget ind under med sammenfald/dårlig holdning (og ofte også manglende tournering fra hoften) til følge. De to elever skal have hver deres modsatte vejledning, og det kan man som underviser kun give ved at gå rundt blandt eleverne og give individuelle rettelser og korrektioner.

Ud over skøn motion til dejlig musik vil du med en hjælpetræner straks give dine elever glæde af bodytoning og bevægelsesteknik, uden at det går ud over timens energi og fremdrift. Dermed gør du dine hold interessante for dancefitness-segmentet, som også er vant til “follow-along”-visning på deres motionshold.

Samtidig vil dine hold (hvis du altså underviser i ballet 😊) stadig være relevante for de body/mind-interesserede – du kan endda give dem et ekstra element, som de ikke får med andre body/mind-metoder, nemlig konditionstræning, som dermed giver dem et velafbalanceret træningsprogram, hvor de kommer det hele igennem: smidighed, styrke og kondition.

Hvordan får jeg en hjælpetræner?

Hvis du kender nogen, der vil være din hjælpetræner, er det blot et spørgsmål om uddannelse – det kan du læse mere om nedenfor.

Hvis du ikke kender nogen, der har mulighed for at være din hjælpetræner, kan du bruge en virtuel hjælpetræner – det kan du også læse mere om nedenfor.

Jeg kender nogen, der gerne vil være min hjælpetræner, og som er uddannet til det

Så er det bare med at komme i gang. Stil din hjælpetræner ud på gulvet foran eller sammen med eleverne og lad klassen/holdet følge hjælpetræneren i det træningsprogram, som du har planlagt, alt imens du selv har tid og mulighed for at give generel vejledning og opmuntring til hele holdet samt individuel, personlig coaching til den enkelte.

Jeg kender nogen, der gerne vil være min hjælpetræner, men som ikke er uddannet

Så må I aftale, hvordan uddannelsen skal foregå og hvor meget det kræver. Inden for ballet tager det lang tid og kræver ballettræning af høj kvalitet at blive dygtig nok til at undervise. Har du en balletelev, der gerne vil være din hjælpetræner, men som ikke har den faglige ballast, er BalletFitness hjælpetræner-uddannelsen et godt sted at starte.

Jeg kender ikke nogen, der vil være min hjælpetræner

Hvis du ikke kan finde nogen, der kan/vil være din hjælpetræner, så brug en virtuel hjælpetræner, der projiceres op på væggen foran dine elever.

BalletFitness® Virtuel Hjælpetræner – her er det via en projektor, men en stor tv-fladskærm på væggen kan også bruges.

Som bevægelsesunderviser vil du måske gerne bruge dine egne trin og musik til din virtuelle hjælpetræner? Vores Workshop i BalletFitness®-TEKNIK (1 dag/8 timer) er for balletudøvere og balletundervisere og omfatter optagelse af dine egne trin i personlige videoer, som du kan bruge i din egen, selvtilrettelagte voksenundervisning, eller når du underviser efter vores system: BalletFitness TRINprogram for voksne begyndere.

FØLG DEN GRATIS BALLETFITNESS-kanal og få en notifikation, når der kommer nye øvelser
Balletforening Danmark
%d bloggers like this: